anlaşmalı boşanma dilekçe örneği

Herkezin hayalidir bir yuva kurmak ve ömrümüzün sonuna kadar mutlu bir şekilde bir arada yaşamak.Fakat kimi zaman çeşitli nedenlerden ötürü evli çiftler boşanmak durumunda kalır.Mutsuz ve sürekli kavga ederek evliliği sürdürmektense medeni ve saygılı bir şeklide yollarını ayırmayı tercih eden çiftlerin bazı boşanmak için bazı prosedürleri yerine getirmeleri gerekir.Bunlardan bir tanesi "anlaşmalı boşanma dilekçe örneği"dir.  

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği boşanma davası açarak evlilik birliğini iki eşin de karar vermiş olması halinde hazırlanan dilekçedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin doldurulmasından önce ilk yapılacak iş, eşlerin bu konuda karşılıklı olarak boşanmaya karar vermeleridir.Eşlerden birinin anlaşmalı olarak boşanmayı istememesi halinde anlaşmalı boşanma geçerli olmaz. Her iki eşin de anlaşmalı olarak boşanmayı istiyor olmaları halinde, eşlerden biri bulundukları yerin aile mahkemesine, aile mahkemesi yok ise asliye hukuk mahkemesine hitaben bir dilekçe hazırlaması gerekmektedir. 

Eşler bu dilekçeye adını-soyadını, TC kimlik numarasını, açık tebligat adresini ve anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini beyan eden bir dilekçe hazırlar. Hazırladıkları bu dilekçe en az iki nüsha olacak şekilde olmalıdır.Anlaşmalı boşanma dilekçesini eşlerden birinin imzalaması yeter olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği
AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                             DAVACI___________:.................... Adres

DAVALI___________ :.....................Adres

DAVA KONUSU          :Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Anlaşmalı boşanma talep ve davası.


İZAHI :
1-Davacı (İsim) ile davalı eşi (İsim) ../../....tarihinden beri evli bulunmaktadır.
2-Ancak eşler evlendikleri günden bu güne kadar birbirine uyum sağlayamamış müşterek hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir.
3- Davalı eş ……............…de boşanmayı kabul etmektedir. Eşler arasında ../../....tarihli bir protokol yapılarak mali sonuçları hakkında anlaşmaya varılmıştır.
Bu protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır.Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını talep etmek zaruretimiz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEK :
Davalı eş...........de boşanmayı kabül ettiğinden ../../....tarihli prokol de göz önünde tutularak tarafların boşanmalarına, duruşma gününün tarafımıza bildirilmesine dair iş bu dilekçemin kabulünü arz ve talep ederiz.   .../..../20..

DAVALI DAVACI

Ek-1:Anlaşmalı boşanma protokolü
Ek-2 :Nüfus kayıt örneği
Yorum Paylaş
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook

Hiç yorum yok :